fbpx
Skip to toolbar

ประชุมกลุ่มย่อยเรื่องแนวทางให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 2563 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเรื่องแนวทางให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณเบน สวัสดิวัตน กงสุลกิตติมศักดิ์ กงสุลอังกฤษเชียงใหม่ คุณแดเนียล เจคอบส์-ฌาณกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ พ.ต.ท. หญิงจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แพทย์หญิงธัญญาณ์ รอดกนก โรงพยาบาลนครพิงค์ เข้าร่วมโดยมีการปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการล่วงละเมิด เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นแบบที่มีเครือข่ายบูรณาการการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้เสียหายจากการล่วงละเมิดทางเพศและคู่มือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่อไป ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ Source link

NateeCNX

13/07/2563

ททท. แถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020 : NON STOP SHOPPING มุ่งกระตุ้นการใช้จ่าย ของนักท่องเที่ยวและช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังวิกฤตโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020 ร่วมกับพันธมิตรและผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ณ ลาน Quartier Parc ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์   นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2563 เป็นเวลา 2 เดือน ภายใต้แนวคิด “NON STOP SHOPPING” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็น Shopping Destination รวมถึงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหลังวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนำเสนอสินค้ากลุ่มแฟชั่น กีฬา เทคโนโลยีการสื่อสาร […]

NateeCNX

12/07/2563

ประชุมคณะกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางปวีณวรรณ นิลกำแหง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการวางแผนจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนากีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ 2562-2565 ณ ห้องประชุม4ชั้น4 อาคารอำนวยการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ Source link

NateeCNX

12/07/2563

ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ทั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบ D3 ด้านท่องเที่ยวชุมชน มีการขับเคลื่อน ดังนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ /การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงใหม่ /ส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) /โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมคีรีมาศ โรงแรมคุ้มภูคำ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ Source link

NateeCNX

12/07/2563