บริการของเรา

 • Media Relations (สื่อสัมพันธ์)
 • Traditional Public Relations (การประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม)
 • Influencer Relations (ผู้ที่มีอิทธิพลสัมพันธ์)
 • Press Events (สื่องานอีเว้นท์)

 • KOL (ผู้นำออนไลน์ที่สำคัญ)
 • Blogger (บล็อกเกอร์)
 • Youtuber (ยูทูปเบอร์)
 • Instagrammer (อินสตาแกรมเมอร์)

 • รีวิวลงบทความ
 • ลงบทความโฆษณา
 • ลงป้ายโฆษณา